Buďte v kontakte so svojími zákazníkmi

Sociálne siete spájajú ľudí so záujmami o Vašu značku, produkt, či službu. Nejde tu vždy iba o predaj Vášho produktu ale skôr o vytváranie pozitívneho vzťahu s vašimi followermi. Cieľom je budovanie Vášho „brandu“ a získavanie si stále väčšieho počtu odberateľov. 

Pracujeme na základe dohody s Vami, kde si na začiatku spolupráce dohodneme pravidlá. Je možné, že budeme spolupracovať na vytváraní príspevkov a jednotlivých krokov spoločne, alebo sa rozhodnete ponechať celú správu sociálnych sietí iba na nás.

ČO POTREBUJEME ZVLÁDNUŤ:

Predstavíme sa Vám ako pracujeme, čo všetko zváldneme a čo môžete očakávať.
Definujeme si základné cieľe Vášho podniku.
Pozrieme sa na Váš aktuálny stav v rámci využívania sociálnych sietí. 
Definujeme si čo je Váš produkt a pre koho je určený.

Pozrieme si konkurenciu a ich aktivity v rámci komunikácie na sociálnej sieti. Zanalyzujeme čo funguje dobre vrámci konkurencie.
Porovnáme naše aktivity s aktivitami našej konkurencie.

Určíme si spôsob akým budeme komunikovať so svojími fanúšikmi.
Čo je vhodný obsah a čo nepotrebný.
Určíme si cieľe našej komunikácie (čo chceme dosiahnúť)

Naplánujeme si koľko príspevkov týždenne navolíme a aké tipy príspevkov budeme postupne uvoľnovať.

Na základe nastavenej stratégie a plánu budeme sledovať úspešnosť jednotlivých príspevkov. Porovnávať budeme so stanovenými cieľmi tak aby sme sa dopracovali k stratégii, ktorá pre náš segment funguje najlepšie.

Udržujte kontakt so svojimi zákazníkmi pomocou sociálnych médií

Máte záujem o profesionálnu správu médií?