Kto je tento freelancer?

...mladý nadšenec, ktorý študoval na City University of Seattle, neskôr pracoval v IT sektore, no dosť ho bavilo rozvíjať sa v oblasti grafiky, tvorby web stránok a marketingu. Dnes už s dostatočnými skúsenosťami chce pomáhať aj Vám rásť a zviditeľniť sa v digitálnom svete.

Jeho filozofia

Hneď od začiatku sa snaží pochopiť každého klienta, trh na ktorom pôsobí, a cieľovú skupinu. Úspech každého zákazníka je aj jeho úspech a preto dbá na detail a komunikáciu. Spokojnosť zákazníka ako aj výsledky marketingových kampaní sú pre neho dôležité.

Ako pracuje

Základom sú pre neho dobré priateľské vzťahy a komunikácia. Rád pracuje ako team. Spoločne komunikuje vhodnú cestu pri vytváraní jednotlivých kampaní. Avšak, vie pracovať aj samostatne pri určení spoločných cieľov.