Čo to je digitálna stratégia a prečo je dôležitá?

Digitálna stratégia je v podstate postupnosť nami zvolených krokov a činností, ktorá spája očakávania Vašich potencionálnych zákazníkov s Vašimi marketingovými a obchodnými cieľmi v digitálnom „online“ prostredí. 

Plánovanie je v tomto prípade veľmi dôležité nakoľko každý jeden krok Vašej digitálnej stratégie môže ovplyvniť výsledok celej práce. 

Každý zákazník je pre nás unikátny. Prečo? Máte svoj produkt a k nemu svoj segment, na ktorý potrebujete cieliť. Preto treba osobitne správne nastaviť digitálnu stratégiu tak aby bola čo najviac efektívna pre Vaše obchodné záujmy. Nechceme predsa dávať peniaze do marketingových online kanálov, ktoré pre náš obchod nefungujú.

ČO POTREBUJEME ZVLÁDNUŤ:

ZNAČKA

Vytvorenie značky, firemnej identity, je dôležité od samotného začiatku. Buduje sa dlho a stačí jeden zlý krok a všetka práca môže byť zbytočná.

KOMUNIKÁCIA

Druh komunikácie treba nastaviť správne a to hneď od začiatku. Vieme využívať 20 kanálov online marketingu avšak fungujú naozaj všetky pre Vás obchod?

VIZUÁLNA IDENTITA

Grafika tak ako aj plánovanie je prvá dôležitá vec, ktorú budete nevyhnutne potrebovať na odštartovanie Vášho obchodu, novej marketingovej kampane a v podstate každej novej aktivity na zviditeľnenie sa na trhu.

MARKETING

Nevyhnutnou súčasťou každého obchodu je určite marketing, ktorý spája potreby a želania zákazníka s Vašimi obchodnými cieľmi. Ak nechcete robiť marketing, ťažko budete rásť na trhu.

Nastavenie správnej digitálnej stratégie je zdĺhavy process, ktorý netreba podceňovať. Nakoľko chceme aby naši zákazníci prosperovali a rástli, je nevyhnutné získavať od samotného začiatku dáta, ktoré nám napomôžu k voľbe správnych krokov pri zadávaní nových marketingových kampaní. 

Ako teda pracujeme a čo všetko môžete očakávať?

Pokiaľ ste sa rozhodli s nami spolupracovať a máte záujem o komplexný marketing postupnosť na začiatku je následovná.

POSTUPNOSŤ:
NA ZAČIATOK:

Definujeme si základné cieľe Vášho projektu (obchodného zámeru). Pozrieme sa na Váš aktuálny stav kde sa momentálne v rámci trhu nachádzate a aké distribučné obchodné a marketingové kanály využívate. 

Definujeme si čo je Váš produkt a pre koho je určený. 

Pozrieme sa na firmenú (vizuálnu) identitu a históriu marketingových aktivít Vašej firmy. 

SKÚMANIE TRHU:

Prejdeme si trh, na ktorom pôsobíte a pokúsime sa pochopiť požiadavky Vášho segmentu. Pozrieme si Vašu konkurencie schopnosť na trhu a aký podiel naň zastávate.

Na základe zozbieraných dát vytvoríme analýzu, ktorá nám napomôže zvoliť správnu digitálnu stratégiu pre Vaše podnikanie.

Vyberieme vhodné distribučné kanály, cez ktoré budeme podporovať predaj, budovať značku a vzťahy so zákazníkmi. Po zhruba 6 mesiacoch meriame úspešnosť kampaní.